Dalmierze

Dalmierze

Z dalmierzem zetknął się chyba każdy, choć nie każdy owo spotkanie będzie miło wspominał... są one bowiem m.in. częścią fotoradarów. Dalmierz to przyrząd do pomiaru odległości. Pierwsze dalmierze na szeroką skalę wykorzystywało wojsko. Prawidłowe wyznaczenie odległości jest niezbędne do trafienia celu. Pierwsze dalmierze bazowały na dwóch rozwiązaniach: dalmierz optyczny posiadał parę równoległych obiektywów, a pomiar odległości przeprowadzany był przez pomiar kąta paralaksy osi optycznych obu obiektywów.

Drugi to dalmierze elektromagnetyczne, mierzące czas w jakim powraca wysłany w kierunku celu sygnał radiowy. Dalmierze stosowane są od dawna w aparatach fotograficznych (dalmierz optyczny), w radiolokacji, radionawigacji czy radiogeodezji (dalmierze elektromagnetyczne). Również i tych przyrządów nie ominął rozwój i nowoczesne technologie, w tym wypadku zastosowania skupionej wiązki światła, czyli laseru, do dokładnego i szybkiego pomiaru.

Dalmierz laserowy pozwala na szybki i precyzyjny pomiar odległości, pod jednym warunkiem - cel musi być nieprzezroczysty, tak aby wiązka światła mogła się od niego odbić. W zależności od budowy i zastosowanej mocy wiązki lasera, mamy dalmierze mierzące różne odległości. Ze względu na to, iż większość urządzeń przeznaczona jest na rynek amerykański, podane maksymalne wartości dotyczą najczęściej odległości wyrażonej w jardach. Np. Leica CRF 2400 R - mierzy nam odległość do 2400 jardów czyli ok 2200 m.

Musimy pamiętać również o tym, że maksymalna podana odległość dotyczy powierzchni „odblaskowych”. W instrukcji każdego z dalmierzy, mamy podane zakresy maksymalnej odległości, najczęściej wrażone jako: cel odblaskowy, drzewo, jeleń (to pokłosie zastosowań myśliwskich). Biała tarcza to cel „odblaskowy” (w kontekście odbicia światła).

Współczesne dalmierze potrafią o wiele więcej niż tylko pomiar odległości. Podają również kąt od poziomu, określą szybkość poruszania się obiektu, a te najbardziej zaawansowane mają wmontowany moduł łączności bezprzewodowej bluetooth i mogą łączyć się ze stacjami pogodowymi (np. firmy Kestrel z modułem LINK), kalkulatorem balistycznym czy bezpośrednio z lunetą celowniczą.