Lapua

Lapua

Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 FMJ 8,0g/123gr (100szt)

Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 FMJ 8,0g/123gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
297,00 zł
Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 SP MEGA 9,70g/150gr (100szt)

Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 SP MEGA 9,70g/150gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
370,00 zł
Pociski LAPUA 6,5mm .264 OTM SCENAR-L 8,8g/136gr (100szt)

Pociski LAPUA 6,5mm .264 OTM SCENAR-L 8,8g/136gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
265,00 zł
Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 SP MEGA 13,00g/200gr (100szt)

Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 SP MEGA 13,00g/200gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
370,00 zł
Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 SP MEGA 12,00g/185gr (100szt)

Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 SP MEGA 12,00g/185gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
370,00 zł
Pociski LAPUA 6,5mm .264 OTM SCENAR 9,00g/139gr (100szt)

Pociski LAPUA 6,5mm .264 OTM SCENAR 9,00g/139gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
240,00 zł
Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 OTM SCENAR 10,85/167gr (100szt)

Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 OTM SCENAR 10,85/167gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
265,00 zł
Pociski LAPUA 6,5mm .264 OTM SCENAR 8,00g/123gr (100szt)

Pociski LAPUA 6,5mm .264 OTM SCENAR 8,00g/123gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
225,00 zł
Łuski LAPUA 308 Win Boxer (LRP - na dużą spłonkę) (100szt)

Łuski LAPUA 308 Win Boxer (LRP - na dużą spłonkę) (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
510,00 zł / szt.
Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 OTM SCENAR 12,00g/185gr (100szt)

Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 OTM SCENAR 12,00g/185gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
255,00 zł
Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 OTM SCENAR-L 11,3g/175gr (100szt)

Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 OTM SCENAR-L 11,3g/175gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
325,00 zł
Pociski LAPUA 338 .338 OTM SCENAR 16,20g/250gr (100szt)

Pociski LAPUA 338 .338 OTM SCENAR 16,20g/250gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
446,00 zł
Pociski LAPUA 22 .224 OTM SCENAR-L 4,5g/69gr (100szt)

Pociski LAPUA 22 .224 OTM SCENAR-L 4,5g/69gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
260,00 zł
Pociski LAPUA 9mm .355 FMJ 8,0g/123gr (100szt)

Pociski LAPUA 9mm .355 FMJ 8,0g/123gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
115,00 zł
Pociski LAPUA 30/7,62mm .311 FMJ 8,0g/123gr (100szt)

Pociski LAPUA 30/7,62mm .311 FMJ 8,0g/123gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
275,00 zł
Pociski LAPUA 6,5mm .264 SP MEGA 10,1g/155gr (100szt)

Pociski LAPUA 6,5mm .264 SP MEGA 10,1g/155gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
360,00 zł
Łuski LAPUA 6.5Creedmoor Boxer (SRP - na małą spłonkę) (100szt)

Łuski LAPUA 6.5Creedmoor Boxer (SRP - na małą spłonkę) (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
795,00 zł / szt.
Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 FMJBT SUBSONIC 13,0g/200gr (100szt)

Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 FMJBT SUBSONIC 13,0g/200gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
280,00 zł
Łuski LAPUA 223Rem Boxer (SRP - na małą spłonkę) (100szt)

Łuski LAPUA 223Rem Boxer (SRP - na małą spłonkę) (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
460,00 zł / szt.
Łuski LAPUA 338 Lapua Magnum Boxer (LRP - na dużą spłonkę) (100szt)

Łuski LAPUA 338 Lapua Magnum Boxer (LRP - na dużą spłonkę) (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
1 835,00 zł / szt.
Pociski LAPUA 338 .338 OTM SCENAR 19,44g/300gr (100szt)

Pociski LAPUA 338 .338 OTM SCENAR 19,44g/300gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
460,00 zł
30-06 LAPUA MEGA SP 13,0g/200gr

30-06 LAPUA MEGA SP 13,0g/200gr

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
11,00 zł / szt.
22LR (5,6mm) LAPUA PISTOL OSP; 2,59g/40gr; V0=265m/s

22LR (5,6mm) LAPUA PISTOL OSP; 2,59g/40gr; V0=265m/s

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
1,35 zł / szt.
22LR (5,6mm) LAPUA SK PISTOL MATCH SPECIAL; 2,59g/40gr; V0=291m/s

22LR (5,6mm) LAPUA SK PISTOL MATCH SPECIAL; 2,59g/40gr; V0=291m/s

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
0,75 zł / szt.
22LR (5,6mm) LAPUA SK PISTOL MATCH; 2,59g/40gr; V0=286m/s

22LR (5,6mm) LAPUA SK PISTOL MATCH; 2,59g/40gr; V0=286m/s

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
0,73 zł / szt.
22LR (5,6mm) LAPUA SK RIFLE MATCH; 2,59g/40gr; V0=327m/s

22LR (5,6mm) LAPUA SK RIFLE MATCH; 2,59g/40gr; V0=327m/s

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
0,83 zł / szt.
22LR (5,6mm) LAPUA SK LONG RANGE MATCH; 2,59g/40gr; V0=335m/s

22LR (5,6mm) LAPUA SK LONG RANGE MATCH; 2,59g/40gr; V0=335m/s

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
1,05 zł / szt.
Łuski LAPUA 6.5x55SE Boxer (LRP - na dużą spłonkę) (100szt)

Łuski LAPUA 6.5x55SE Boxer (LRP - na dużą spłonkę) (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
512,00 zł / szt.
Pociski LAPUA 9.3mm .366 SP MEGA 18,5g/285gr (100szt)

Pociski LAPUA 9.3mm .366 SP MEGA 18,5g/285gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
545,00 zł
Łuski LAPUA 6.5Creedmoor Boxer (LRP - na dużą spłonkę) (100szt)

Łuski LAPUA 6.5Creedmoor Boxer (LRP - na dużą spłonkę) (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
690,00 zł / szt.
Pociski LAPUA 22 .224 SP SoftPoint 3,60g/55gr (100szt)

Pociski LAPUA 22 .224 SP SoftPoint 3,60g/55gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
200,00 zł
22LR (5,6mm) LAPUA SK HIGH VELOCITY MATCH; 2,59g/40gr; V0=385m/s

22LR (5,6mm) LAPUA SK HIGH VELOCITY MATCH; 2,59g/40gr; V0=385m/s

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
0,75 zł / szt.
Pociski LAPUA 7mm .284 OTM SCENAR-L 11,7g/180gr (100szt)

Pociski LAPUA 7mm .284 OTM SCENAR-L 11,7g/180gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
315,00 zł
Pociski LAPUA 7mm .284 OTM SCENAR-L 9,7g/150gr (100szt)

Pociski LAPUA 7mm .284 OTM SCENAR-L 9,7g/150gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
306,00 zł
Łuski LAPUA 32S&W Long WadCutter (100szt)

Łuski LAPUA 32S&W Long WadCutter (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
230,00 zł
Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 FMJBT D46 12g/185gr (100szt)

Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 FMJBT D46 12g/185gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
279,00 zł
Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 FMJBT LOCK BASE 11g/170gr (100szt)

Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 FMJBT LOCK BASE 11g/170gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
269,00 zł
Pociski LAPUA 6mm .243 OTM SCENAR 6,80g/105gr (100szt)

Pociski LAPUA 6mm .243 OTM SCENAR 6,80g/105gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
256,00 zł
Pociski LAPUA 6mm .243 OTM SCENAR-L 5,8g/90gr (100szt)

Pociski LAPUA 6mm .243 OTM SCENAR-L 5,8g/90gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
325,00 zł
Pociski LAPUA 6mm .243 OTM SCENAR-L 6,8g/105gr (100szt)

Pociski LAPUA 6mm .243 OTM SCENAR-L 6,8g/105gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
326,00 zł
22LR (5,6mm) LAPUA SK LAPUA SEMIAUTO RIFLE; 2,59g/40gr; V0=345m/s

22LR (5,6mm) LAPUA SK LAPUA SEMIAUTO RIFLE; 2,59g/40gr; V0=345m/s

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
0,75 zł / szt.
Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 OTM SCENAR-L 14,3g/220gr (100szt)

Pociski LAPUA 30/7,62mm .308 OTM SCENAR-L 14,3g/220gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
320,00 zł
22LR (5,6mm) LAPUA SK MAGAZINE; 2,59g/40gr; V0=327m/s

22LR (5,6mm) LAPUA SK MAGAZINE; 2,59g/40gr; V0=327m/s

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
0,73 zł / szt.
Łuski LAPUA 300PRC Boxer (LRP - na dużą spłonkę) (100szt)

Łuski LAPUA 300PRC Boxer (LRP - na dużą spłonkę) (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
820,00 zł
Łuski LAPUA .284/7mm Boxer (LRP - na dużą spłonkę) (100szt)

Łuski LAPUA .284/7mm Boxer (LRP - na dużą spłonkę) (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
750,00 zł
Pociski LAPUA 22 .224 OTM SCENAR-L 5,0g/77gr (100szt)

Pociski LAPUA 22 .224 OTM SCENAR-L 5,0g/77gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
277,00 zł
22LR (5,6mm) LAPUA Pistol King; 2,59g/40gr; V0=270m/s

22LR (5,6mm) LAPUA Pistol King; 2,59g/40gr; V0=270m/s

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
1,40 zł / szt.
Pociski LAPUA .32S&W LWC Lead Wadcutter 5,35g/83gr (100szt)

Pociski LAPUA .32S&W LWC Lead Wadcutter 5,35g/83gr (100szt)

Dostępny (dostępność faktyczna)Dostępny (dostępność faktyczna)
85,00 zł